Stikere projektnog biro-a Koneski i naše prevashodne delatnosti su postavljeni i možete da ih skinete. Stikeri su napravljeni sa motivima iz oblasti arhitekture i konstrukcije, kao i nadzora na gradilištu.

UPUTSTVO

  1. Kliknite sa telefona na https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11eb4e9b3e668126be776f7c2189cd9ccaea05e550dc2234v20

ILI:

  1. Na telefonu uključite viber.
  2. Idete na More u donjem desnom uglu
  3. Izaberete Sticker Market
  4. Izaberite Free
  5. Pretražite “biro Koneski”
  6. Instalirajte stikere