Stikere projektnog biro-a Koneski i naše prevashodne delatnosti su postavljeni i možete da ih skinete. Stikeri su napravljeni sa motivima iz oblasti arhitekture i konstrukcije, kao i nadzora na gradilištu. UPUTSTVO Kliknite sa telefona na https://stickers.viber.com/pages/custom-sticker-packs/11eb4e9b3e668126be776f7c2189cd9ccaea05e550dc2234v20 ILI: Na telefonu uključite...
Continue Reading →