ARHITEKTONSKI KONCEPT Projektovani objekat je višenamenski za potrebe kulture. U smislu arhitektonske morfologije, a obzirom na nesvakidašnju namenu u kontekstu u kome je planiran, objekat je zamišljen kao kontrast u odnosu na ortogonalnu urbanu matricu i stroge forme montažnih višespratnica,...
Continue Reading →