Od placa do početka gradnje kuće čeka vas 6 koraka. Kada je saradnja i komunikacija projektanata i vas dobra, put do početka gradnje kuće se skraćuje vremenski. Od placa do početka gradnje kuće koraci su: 1. Informacija o lokaciji Ovaj...
Continue Reading →