Koja me papirologija dok gradim kuću čeka? Imate 5 koraka za porodičnu kuću do 400m2 (kategorija A) koji se završavaju preko CIS-a. CIS je skraćenica za Centralni informacioni sistem. Koraci koji vas nakon prijave čekaju su: 1. Prijava završetka temelja...
Continue Reading →